HvB Jourhem Öppenvård

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Akut/Specialinsatser

Deltagruppen erbjuder följande tjänster när läget är akut eller under särskilda omständigheter

HvB

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer, dygnet runt. 

Jourhem

Våra jourhem står redo att ta emot barn och familjer som befinner sig i ett akut läge, där en placering måste ske omgående eller skyndsamt.

Öppenvård

Våra utredare och behandlare är högutbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med familjer med stort behov av stöd.

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Nyheter från Deltagruppen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Nyheter från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.