Ledarskapscoaching

Behöver du som chef eller din ledningsgrupp stöd som kan hjälpa er med förändringsarbete har vi personal med lång erfarenhet.

Ledarskapscoaching med Deltagruppen

Behöver du som chef eller din ledningsgrupp stöd som kan hjälpa er med förändringsarbete har vi personal med lång erfarenhet.

Vi genomför bland annat psykosociala stödsamtal till medarbetare som befinner sig i riskzonen för att utveckla symtom på stressrelaterad ohälsa. Vi har dessutom möjlighet att hjälpa dig om du har medarbetare i behov av en kortare serie traumabearbetande samtal. Vi kan också leverera bedömning av missbruk och missbruksbehandling.  

Behöver du som chef eller din ledningsgrupp stöd eller behöver någon utomstående som kan hjälpa er med  förändringsarbete har vi personal med lång erfarenhet av lednings och utvecklingsarbete.  

Väl medvetna om det lilla företagets behov av flexibilitet och punktvisa insatser, syr vi ihop en unik lösning som passar just ditt problem/utmaning.

Kontakta gärna vår VD Martin Krook på 070-744 22 20 alternativt på  martin.krook@deltagruppen.nu 

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Deltagruppens psykoterapimottagning

Deltagruppen erbjuder följande tjänster via vår psykoterapimottagning

Familjerådgivning

Familjerådgivningen är subventionerad för dig som är skriven i någon av våra avtalskommuner

Parterapi

Våra specialister inom parterapi arbetar med metoder som bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

Individuell psykoterapi

Deltagruppens terapeuter behandlar depressioner, oro, ångest, trauma, livskriser eller om du upplever svårigheter i dina relationer.

Neuropsykiatriska utredningar

Deltagruppen erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna.

Företagstjänster

Vi har kompetens att hjälpa såväl det lilla företaget med få anställda, som större företag, med psykosociala tjänster som krisstöd vid allvarligare händelser.

Ledarskapscoaching

Behöver du som chef eller din ledningsgrupp stöd som kan hjälpa er med förändringsarbete har vi personal med lång erfarenhet.

Handledning

Våra utredare och behandlare är högutbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med familjer med stort behov av stöd.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal