Familjebehanding

Deltagruppens familjebehandlare erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i alla ärenden som rör barn och familjer.

Familjebehanding hos Deltagruppen

Deltagruppens familjebehandlare erbjuder ett professionellt stöd för att förbättra familjens situation utifrån de specifika behov som finns

Behandlingen erbjuds till familjer med barn 0-18 år och målen utgår alltid från barnens behov.
Stödet innebär samtal, vägledning och olika typer av praktisk support till såväl barn som föräldrar. Vid behov involveras även nätverket runt familjen i familjebehandlingen, såväl det privata som det professionella, för att bygga upp ett bra stöd runt familjen som samarbetar i samma riktning.

Deltagruppens familjebehandlare erbjuder familjer och socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd. Samtliga behandlare är utbildade socionomer eller beteendevetare med vidareutbildning i psykoterapi. Vi har lång och bred erfarenhet av att arbeta med komplex problematik i familjer och har möjlighet att ta oss an uppdrag av olika karaktär och omfattning. Alltid med barnets behov i centrum. 

Välkommen till våra lokaler eller så kommer vi hem till er

Våra lokaler finns i Henriksdal/Nacka och i Vasastan. Vi har även möjlighet att träffa familjen i hemmet och online samt åker vid behov med på möten med andra aktörer såsom skola eller BUP. Våra familjebehandlare utgår alltid från familjens unika förutsättningar och strävar efter att i största möjliga mån möta familjens behov såväl gällande vilken sorts behandling som behövs, vilka tider som fungerar och vilken plats som är bäst lämpad.

Vi har bland annat stor erfarenhet av att arbeta med familjer där det förekommer separationskonflikter, våld i familjen, psykisk ohälsa, problematisk skolfrånvaro, otrygg anknytning och problem med samspelet. Vi har hög kompetens gällande NPF, anknytningsskador och komplext trauma, hos såväl barn som föräldrar.

Den teoretiska basen vi utgår ifrån är i grunden systemisk/familjeterapeutisk och vi tillämpar även psykodynamisk teori, traumateori och KBT.

I behandlingen involveras ofta nätverket runt familjen, såväl det privata som det professionella, för att få till en hållbar situation i familjen

Tillsammans med familjen arbetar vi, med nyfikenhet och empati, mot uppsatta mål och för en bestående förändring.

Vi erbjuder exempelvis:

 • Anknytnings- och samspelsbehandling
 • BAS- samtal,
 • Kommunikationslösningar för föräldrar i konflikt
 • KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid misstanke om barnmisshandel)
 • Familjebehandling i familjer där det förekommit våld
 • Insatser vid problematisk skolfrånvaro
 • Nätverksarbete
 • Föräldrahandledning och föräldracoaching
 • Stöd i familjer med NPF-problematik
 • EFFT (Emotionellt fokuserad familjeterapi) för att reparera och förbättra anknytning samt stöd vid ätstörningar
 • Säkerhetskartläggningar med utgångspunkt i Signs of Safety
 • Terapeutiska samtal med både barn och föräldrar individuellt och i olika konstellationer
 • Intensiv familjebehandling i placeringsnära ärenden. Vid behov i team kring barnet/ ungdomenTejpingsamtal
 • Vid behov samverkar våra familjebehandlare med våra familjepedagoger och kontaktpersoner för att få till en optimal insats för familjen.

Vi har avtal med merparten av kommunerna i Stockholms län samt alla kommuner och stadsdelar i Skåne, Kronoberg och Halland.

Kontakt och förfrågningar

Växel/Akut: 08- 603 35 00
Email: info@deltagruppen.se
Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 070-0280940
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.se

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Familjeenhetens verksamhet

Deltagruppen erbjuder följande tjänster särskilt anpassade för familjer

Deltagruppens Familjebehandling

Deltagruppens familjebehandlare erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i alla ärenden som rör barn och familjer.

Familjepedagogiska insatser

Deltagruppens familjepedagoger arbetar stödjande med praktisk pedagogik, oftast i klientens hem. Familjepedagogerna utför även stöttande samtal med familjen.

Deltagruppens Jour och familjehem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Umgängen

Barnets ursprungliga familj utgör ofta en stor och viktig del av barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med sina närstående kan ge en kontinuitet i barnets situation.

Utredning 0-17 HvB

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer.

Utredning i jourhem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Utredning på hemmaplan

Vi erbjuder flexibla utredningar i familjens hemmiljö. Deltagruppens utredningsteam erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal