Familjepedagogiska insatser

Vi tar emot familjer eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer.

Familjepedagogiska insatser hos Deltagruppen

Deltagruppens familjepedagoger arbetar stödjande med praktisk pedagogik, oftast i klientens hem. Familjepedagogerna utför även stöttande samtal med familjen.

Uppdrag kan bestå av att stödja familjen i att hitta en struktur i vardagen. Detta kan innebära stöttning i praktiska delar i hemmet som till exempel att tillsammans med familjen ta fram rutiner som fungerar hos dem som även blir en grundstruktur för familjen. Insatsen kan vara aktuell med anledning av att föräldern/föräldrarna har nedsatt föräldraförmåga, funktionshinder, psykisk ohälsa eller av annan anledning inte kan tillgodose barnet eller barnens grundläggande behov.

Målet är att familjen ska kunna hantera vardagen

Familjepedagogernas uppdrag är att slutligen få familjen att hantera vardagen på egen hand och därmed förbättra barnens och/eller ungdomarnas livssituation. Våra familjepedagoger är flexibla och arbetar dagtid, kvällstid och helger. Dessutom är familjepedagogerna även mobila och kan arbeta i klientens hem, behandlingshem, sjukhus m.m.

Våra familjepedagoger har erfarenhet av att samarbeta med familjebehandlare, kontaktpersoner samt andra eventuella aktuella insatser.

Utöver den höga akademiska kompetensen samt långa erfarenheten som familjepedagogerna har, finns det även en bred språk och kultur kompetens inom arbetsgruppen. I vår arbetsgrupp talas det bland annat dari, persiska, arabiska, finska, spanska, somaliska och Tigrinja. Det finns även en lång erfarenhet av att samarbeta med andra insatser så som familjebehandling eller kontaktmannaskap.

Kontakt och förfrågningar

Växel/Akut: 08- 603 35 00
Email: info@deltagruppen.se
Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 070-0280940
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.se

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Familjeenhetens verksamhet

Deltagruppen erbjuder följande tjänster särskilt anpassade för familjer

Deltagruppens Familjebehandling

Deltagruppens familjebehandlare erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i alla ärenden som rör barn och familjer.

Familjepedagogiska insatser

Deltagruppens familjepedagoger arbetar stödjande med praktisk pedagogik, oftast i klientens hem. Familjepedagogerna utför även stöttande samtal med familjen.

Deltagruppens Jour och familjehem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Umgängen

Barnets ursprungliga familj utgör ofta en stor och viktig del av barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med sina närstående kan ge en kontinuitet i barnets situation.

Utredning 0-17 HvB

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer.

Utredning i jourhem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Utredning på hemmaplan

Vi erbjuder flexibla utredningar i familjens hemmiljö. Deltagruppens utredningsteam erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal