Omfattande familjebehandling

Deltagruppen erbjuder omfattande familjebehandling i form av individanpassade behandlingsprogram där vi utför strukturerad och intensiv behandling och stöd för barn/unga samt till familjen.

Omfattande familjebehandling

Deltagruppen erbjuder omfattande familjebehandling i form av individanpassade behandlingsprogram där vi utför strukturerad och intensiv behandling och stöd för barn/unga samt till familjen.

Deltagruppen tillsätter ett förstärkt team som tillsammans arbetar med barnet/ ungdomen och familjen. Teamet består oftast av familjebehandlare, familjepedagoger, en samordnare och en kvalificerad kontaktperson. Målet med insatsen är stärka den unge och familjen så att familjen tillsammans hittar en struktur och efter behandlingsprogrammet har verktyg för att kunna ha en fungerande vardag samt ha upprättat en hemmiljö och en vardag som är trygg för barnet/ ungdomen.

Insatsen består av en kombination av stödsamtal/ behandlingssamtal till både den unga samt till föräldrarna i familjen, samt praktisk hjälp i hemmet vid behov. I insatsen kan en kvalificerad kontaktperson tillsättas vid behov för att vara ett stöd för barnet/ ungdomen i skolan och på fritiden. Behandlingssamtalen sker främst i hemmiljön, men vi kan även erbjuda samtal i våra samtalsrum i våra lokaler. Insatsens omfattning och behandlingens utformning kan variera och utformas efter klientens och socialtjänstens behov.

Den första tiden går ut på att skapa en allians med familjen och komma överens om målen för insatsen.

Målen för insatsen kan handla om att öka känslomässigt engagemang och kommunikation mellan familjemedlemmarna, att etablera fasta rutiner och struktur samt för barnet/ungdomen eller hela familjen. Mål kan också vara att öka närvaron i skolan eller hjälpa den unge att lära sig hantera impulser och känslor, skapa en känsla av trygghet och stabilitet eller att bygga relationer inom familjen. Målen med omfattande familjebehandling kan också handla om att nå en beteendeförändring och stödja den unge i att bryta från kriminella nätverk eller kriminella handlingar.

Insatsen formas efter de behov som har uppmärksammats och arbetet tillsammans med den unge startar. En genomförandeplan skapas och blir underlaget för insatsen. Genomförandeplanen följs regelbundet upp tillsammans med den unge och familjen.

Insatsens omfattning och behandlingens utformning kan variera och utformas efter klientens och socialtjänstens behov.

Den teoretiska basen vi utgår ifrån är i grunden systemisk/familjeterapeutisk och vi tillämpar även psykodynamisk teori, traumateori, KBT och MI. Vi arbetar även enligt metoden Signs of Safety.

Välkommen till våra lokaler eller så kommer vi hem till er

Våra lokaler finns i Henriksdal/Nacka och i Vasastan. Vi har även möjlighet att träffa familjen i hemmet och online samt åker vid behov med på möten med andra aktörer såsom skola eller BUP. Våra familjebehandlare utgår alltid från familjens unika förutsättningar och strävar efter att i största möjliga mån möta familjens behov såväl gällande vilken sorts behandling som behövs, vilka tider som fungerar och vilken plats som är bäst lämpad.

Vi har bland annat stor erfarenhet av att arbeta med familjer där det förekommer separationskonflikter, våld i familjen, psykisk ohälsa, problematisk skolfrånvaro, otrygg anknytning och problem med samspelet. Vi har hög kompetens gällande NPF, anknytningsskador och komplext trauma, hos såväl barn som föräldrar.

Den teoretiska basen vi utgår ifrån är i grunden systemisk/familjeterapeutisk och vi tillämpar även psykodynamisk teori, traumateori och KBT.

I behandlingen involveras ofta nätverket runt familjen, såväl det privata som det professionella, för att få till en hållbar situation i familjen

Kontakt och förfrågningar

Växel/Akut: 08- 603 35 00
Email: info@deltagruppen.se
Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 070-0280940
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.se

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Familjeenhetens verksamhet

Deltagruppen erbjuder följande tjänster särskilt anpassade för familjer

Deltagruppens Familjebehandling

Deltagruppens familjebehandlare erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i alla ärenden som rör barn och familjer.

Familjepedagogiska insatser

Deltagruppens familjepedagoger arbetar stödjande med praktisk pedagogik, oftast i klientens hem. Familjepedagogerna utför även stöttande samtal med familjen.

Deltagruppens Jour och familjehem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Umgängen

Barnets ursprungliga familj utgör ofta en stor och viktig del av barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med sina närstående kan ge en kontinuitet i barnets situation.

Utredning 0-17 HvB

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer.

Utredning i jourhem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Utredning på hemmaplan

Vi erbjuder flexibla utredningar i familjens hemmiljö. Deltagruppens utredningsteam erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal