Stödboende för vuxna

Vi erbjuder stödboende för vuxna i form av lägenheter som är hemtrevligt möblerade och fullt utrustade. I insatserna ingår en kvalificerad kontaktperson. De stödjande insatserna utformas och individanpassas efter varje individs behov. Målsättningen är att stötta individen att klara av ett så självständigt liv som möjligt för en väl fungerande vardag. 

Deltagruppens stödboenden för vuxna

Deltagruppens stödboende för vuxna riktar sig till personer som har fyllt 21 år och vi har ingen övre åldersgräns.

Vi erbjuder stödboende för vuxna i form av lägenheter som är hemtrevligt möblerade och fullt utrustade. Våra lägenheter är belägna i centrala Stockholm. I insatsen erbjuder vi en kvalificerad kontaktperson som stöttar och vägleder individen utefter de behov som individen har, både praktiskt och emotionellt.

De stödjande insatserna utformas och individanpassas efter varje klients behov, med målsättningen att stödja individen att klara av ett så självständigt liv och boende som möjligt med en väl fungerande vardag.

Stödet kan innebära ökad struktur i vardagen och stöd i praktiska göromål. I de stödjande insatserna arbetar kontaktpersonen aktivt tillsammans med klienten för att hitta en sysselsättning så som utbildning, praktik eller arbete. Vi arbetar alltid målinriktat utifrån uppdragsgivarnas uppdrag där genomförandeplanen blir ett centralt målstyrningsdokument. Det övergripande målet för de personer som bor i våra stödboenden är att på sikt bli mer självständiga och slutligen känna sig redo att flytta till ett eget boende, utan stödet från kontaktpersonen.

En noga utförd matchning av kontaktperson utförs av enhetschef vid varje nytt uppdrag. Vi har kontaktpersoner med bland annat spetskompetens inom missbruk, gängkriminalitet, psykisk ohälsa, hedersproblematik samt NPF. Våra kontaktpersoner har bred språkkompetens. Vi arbetar med materialet ESL (ett självständigt liv) tillsammans med våra klienter.

Metoder & kontroll/besiktning av stödboendenas lägenheter

Några av de metoder vi arbetar med är MI (motiverande samtal), samt lågaffektivt bemötande. Vi använder oss av materialet ESL (ett självständigt liv) i arbetet med våra klienter.

Alla klienter har tillgång till beredskap dygnet runt. Vi hjälper alltid till vid in- och utflytt om det så önskas. Våra lägenheter finns utspridda i Stockholms län och ligger enskilda i allmänna bostadshus. Lägenheterna är fullt utrustade med möbler, husgeråd, dator, internet och TV.
Den som flyttar in får även ett presentkort på IKEA vid inflytt för att ha möjlighet att sätta sin egen prägel i lägenheten.

Kontroll/besiktning av lägenheten sker regelbundet samt det eventuella underhåll av lägenheten som kan behövas under placeringstiden.
Verksamheten har tillstånd hos IVO.

Kontakt och förfrågningar:
Växel: 08-603 35 00
E-post: info@deltagruppen.se

Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 070-0280940
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.se

Om Deltagruppen

Vill ni veta mer om vår verksamhet och vår personal, läs mer om oss

Aktuellt från Deltagruppen

Vi finns här och kan erbjuda insatser så som familjepedagogiska insatser, familjebehandling, kvalificerade kontaktpersoner och intensivutredningar.

Fakta om företaget

Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Kvalitet

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Metoder

Urval av metod sker alltid i samråd med familjen/ungdomen och socialtjänst.

Personal

Alla anställa inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.

Sekretesspolicy

Läs mer om hur Deltagruppen hanterar och behandlar personuppgifter och annan känslig information.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal