Stödboende & Träningslägenheter

Till varje träningslägenhet erbjuds varje person en kvalificerad kontaktperson som stöttar och vägleder individen utefter det behov som individen har, både praktiskt och emotionellt.

Stödboende & Träningslägenheter för unga

I våra lägenheter får man bo när man är mellan 16-21 år. Till varje träningslägenhet erbjuds varje person en kvalificerad kontaktperson som stöttar och vägleder individen utefter det behov som individen har, både praktiskt och emotionellt.

Våra kontaktpersoner har relevant utbildning för rollen, lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och flexibla i sitt arbete. Våra kontaktpersoner kan jobba alla tider på dygnet samt helger och storhelger om behovet finns. En noga utförd matchning av kontaktperson utförs av enhetschef vid varje nytt uppdrag. Vi har kontaktpersoner med bland annat spetskompetens inom missbruk, gängkriminalitet, hedersproblematik samt NPF. Våra kontaktpersoner har bred språkkompetens. Några av de språk som talas inom arbetsgruppen utöver svenska och engelska är; arabiska, tigrinja, amarigna, urdu, spanska, ryska, kurdiska, persiska, somaliska, wolof och Dari. Vi arbetar alltid målinriktat utifrån uppdragsgivarnas uppdrag där genomförandeplanen blir ett centralt målstyrningsdokument.

Kontaktpersonerna arbetar effektivt tillsammans med ungdomarna att hitta praktikplatser samt jobb. Deltagruppen har ett brett kontaktnät med etablerade kontakter inom olika arbetsområden så som bilverkstad, café, kiosk, städfirmor, eventbolag m.m. Vi arbetar strukturerat och målinriktad utifrån uppdrag med skola och sysselsättning.

Metoder & kontroll/besiktning av träningslägenheterna

Några av de metoder vi arbetar med är MI (motiverande samtal), ESL (ett självständigt liv) samt lågaffektivt bemötande. All dokumentation sker enligt BBIC.
Det övergripande målet för de personer som bor i våra lägenheter är att på sikt bli mer självständiga och slutligen känna sig redo att flytta till ett eget boende, utan stödet från kontaktpersonen.

Alla ungdomar har tillgång till beredskap dygnet runt. Vi hjälper alltid till vid in- och utflytt om det så önskas. Våra lägenheter finns utspridda i Stockholms län och ligger enskilda i allmänna bostadshus. Vi har även lägenheter där det finns personal tillgängliga i närheten dygnet runt. Lägenheterna är fullt utrustade med möbler, husgeråd, dator, internet och TV.
Ungdomen får även ett presentkort på IKEA vid inflytt för att ha möjlighet att köpa det ungdomen vill och därmed sätta sin egen prägel i lägenheten.

Kontroll/besiktning av lägenheten sker regelbundet samt det eventuella underhåll av lägenheten som kan behövas under placeringstiden.
Verksamheten har tillstånd hos IVO.

Kontakt och förfrågningar

Växel/Akut: 08- 603 35 00
Email: info@deltagruppen.se
Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 070-0280940
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.se

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Barn och ungdom

Deltagruppen erbjuder följande tjänster speciellt anpassade för barn och ungdomar

HvB för barn & ungdom

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer, dygnet runt. 

Stödboende & Träningslägenheter

Till varje träningslägenhet erbjuds varje person en kvalificerad kontaktperson som stöttar och vägleder individen utefter det behov som individen har,

Särskilt kvalificerade kontaktpersoner

Deltagruppens kontaktpersoner arbetar med barn och ungdomar med psykosocial problematik så som självskadebeteende, nedstämdhet, och social isolering.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal