Utredning på hemmaplan

Deltagruppens utredningsteam erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer.

Utredningar i hemmamiljö

Vi erbjuder flexibla utredningar i familjens hemmiljö.

 Vi åtar oss de flesta typer av uppdrag där man kan arbeta med familjen i hemmet. Deltagruppens utredningsteam erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer. Vi arbetar med Signs of Safety som grund och för oss är det självklart att såväl det professionella som privata nätverket involveras i våra uppdrag. Samskapandet i utredning och behandlingsinsatser är en förutsättning för att nå vår önskan att bidra till förändring, såväl i det stora som i det lilla – på riktigt.

Vi erbjuder:

  • Omsorgsutredningar
  • Intensiva korttidsutredningar i familjens hemmiljö
  • Hemtagningsutredningar
  • Neuropsykiatriska utredningar på både barn och vuxna.
  • Sammanställningar av tidigare genomförda utredningar och behandlingsinsatser
  • Nätverksarbete
  • Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety
  • Barnsamtal med tre hus, säkerhetshuset, trollkarlen och fen samt ord och bildberättelse
  • Barnsamtal enligt Haldor Ovreeides metod

Vår målgrupp är familjer med barn 0-20 år.

Vi har stor kunskap och erfarenhet av att utreda spädbarn och anknytning. Vi utreder även ungdomar ofta i kombination med andra insatser som till exempel jour och familjehem, stödboende eller HvB.

Vårt arbete är förankrat i systemteori, utvecklingspsykologi, kognitiv teori och anknytningsteori. Vi stävar efter att synliggöra familjens bakgrund och historia ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv för att öka förmågan att se och ta eget ansvar i de svårigheter som präglar familjen. Vi använder oss av Signs of Safety, CARE Index, MIM-baserad samspelsbedömning (Marschak Interaction Method).

Vårt arbete ska präglas av respekt för familjens integritet och självbestämmande. Vi kommer till familjen och smälter in i de vardagliga rutinerna så mycket som möjligt.

Kontakt och förfrågningar

Växel/Akut: 08- 603 35 00
Email: info@deltagruppen.se
Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 070-0280940
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.se

Om Daniel vår enhetschef

Daniel Tahiri

Enhetschef

Daniel är socialpedagog och har en mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar, som chef och arbete med hedersproblematik.

Daniel kommer närmast från Vårljus där han var en mycket uppskattad Boendechef.

Daniel pratar flytande kurdiska, turkiska, Farsi och Dari. Förutom detta sköter han varsamt om våra blommor på kontoret.

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Familjeenhetens verksamhet

Deltagruppen erbjuder följande tjänster särskilt anpassade för familjer

Deltagruppens Familjebehandling

Deltagruppens familjebehandlare erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i alla ärenden som rör barn och familjer.

Familjepedagogiska insatser

Deltagruppens familjepedagoger arbetar stödjande med praktisk pedagogik, oftast i klientens hem. Familjepedagogerna utför även stöttande samtal med familjen.

Deltagruppens Jour och familjehem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Umgängen

Barnets ursprungliga familj utgör ofta en stor och viktig del av barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med sina närstående kan ge en kontinuitet i barnets situation.

Utredning 0-17 HvB

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer.

Utredning i jourhem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Utredning på hemmaplan

Vi erbjuder flexibla utredningar i familjens hemmiljö. Deltagruppens utredningsteam erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal