Jour- och familjehem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Deltagruppens jour- och familjehem

Alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. Förutsättningarna för barn kan dock se olika ut.

etta kan leda till att en del barn kan behöva ett nytt hem under en del av eller under hela sin uppväxt. Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer. Vi strävar efter att varje barn i en ny familj ska känna sig trygga, bekräftade och delaktiga. Våra jour-och familjehem har olika bakgrunder och ursprung. De barn och ungdomar som vi tar emot kommer ofta från familjer med komplexa svårigheter och med stora behov av olika art. Vi lägger därför stor vikt på att utreda och utbilda våra jour-och familjehem noggrant. Vi utför kvalitativa insatser med en bred flexibilitet samtidigt som vi självklart alltid ser till barnets bästa. Vi har ett individbaserat synsätt vilket innebär att vi ser på varje uppdrag som unikt och utför en noga matchning av lämpligt individanpassat jour-eller familjehem för barnet eller den unga utifrån dennes förutsättningar och behov.

Professionellt stöd med den vardagliga miljön i familjehemmet

Kombinationen av professionellt stöd tillsammans med den vardagliga miljön i jour- eller familjehemmet skapar förutsättningar för barnet att känna trygghet och få möjligheten att utvecklas i sin takt med rätt skydd och stöd omkring sig. Konsulenterna handleder jour- och familjehemmen i deras uppdrag kontinuerligt under pågående placering.

Våra jourhem står redo att ta emot barn och familjer som befinner sig i ett akut läge, där en placering måste ske omgående eller skyndsamt. Vi erbjuder även kraftigt förstärkta familjehem där de barn som är placerade har ett större behov av vård och omsorg. I dessa hem finns alltid minst en vuxen hemma under dagtid.

Vi vill till högsta mån undvika omplacering av barnet och familjen för att undvika för många avbrott, därav erbjuder vi även förstärkning inom våra traditionella familjehem vid behov då en akut insats krävs inom familjen. Detta kan vara i form av familjehandling, utredning, extra akut personal, psykolog etc.

Kompetens och erfarenheter i våra jour- och familjehem

Den kompetens och erfarenhet som jour- eller familjehemmet besitter är otroligt viktig, därför sker ett noggrant urval vid rekrytering av nya familjer. Familjens förmåga att ta emot stöd och vägledning samt förmågan till anknytning och mentalisering står i fokus vid vår bedömning. Samtliga jour och familjehem är utredda enligt nya Kälvestensmetoden.

Alla våra jour-och familjehem får ett tätt och nära stöd av våra konsulenter som är socionomer med relevanta vidareutbildningar inom området. Samtliga konsulenter är väl bekanta med BBIC. Alla våra jour-och familjehemskonsulter är utbildade inom Socialstyrelsens modell ”Ett hem att växa i” och utbildar därmed våra jour och familjehem efter samma modell. Deltagruppen arbetar alltid utifrån Signs of Safety. Vi erbjuder extern handledning till alla jour- och familjehem, och kompetensförsörjning.

Ansök om att bli Familjehem

Vill du bli ett av våra Jour- och/eller familjehem? Fyll i formuläret som du når via länken nedan, så kontaktar vi dig när vi har möjlighet!

Vill du bli ett av våra familjehem?

Vi söker och vill komma i kontakt med människor som känner att familjehem kan vara ett sätt att bidra till samhället. 

Daniel Tahiri

Enhetschef

Daniel är socialpedagog och har en mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar, som chef och arbete med hedersproblematik.

Daniel kommer närmast från Vårljus där han var en mycket uppskattad Boendechef.

Daniel pratar flytande kurdiska, turkiska, Farsi och Dari. Förutom detta sköter han varsamt om våra blommor på kontoret.

Jour- och familjehem hos Deltagruppen

Har du tid och engagemanget för att välkomna ett barn eller fler till att bo med dig och din familj, så kan du ha möjlighet att bli ett av våra jour-eller familjehem. Konsulenterna förser jour-och familjehemmen med verktygen för att fungera som en familj samt att skapa ett gott samarbetsklimat och tillitsfulla relationer med och mellan familjehemmet och socialtjänsten. Familjehemskonsulterna handleder er jour-och familjehem regelbundet utifrån det behov er familj har.

För att försäkra att ni som familjehem aldrig står ensamma, jobbar våra familjehemskonsulenter regelbundet med att stötta och vägleda er i den situation ni befinner er i. Ni har tillgång till ett journummer dygnet runt för att ni alltid ska ha möjlighet att få det stöd och den hjälp ni behöver.

Vill du göra en skillnad, på riktigt? Hör av dig till oss så kan vi påbörja processen av att just du/ni eventuellt kan öppna ert hem till ett barn, en ungdom eller en vuxen med barn som behöver ett nytt hem att växa i.

Kontakt och förfrågningar

Växel/Akut: 08- 603 35 00
Email: info@deltagruppen.se
Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 070-0280940
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.se

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Familjeenhetens verksamhet

Deltagruppen erbjuder följande tjänster särskilt anpassade för familjer

Deltagruppens Familjebehandling

Deltagruppens familjebehandlare erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i alla ärenden som rör barn och familjer.

Familjepedagogiska insatser

Deltagruppens familjepedagoger arbetar stödjande med praktisk pedagogik, oftast i klientens hem. Familjepedagogerna utför även stöttande samtal med familjen.

Deltagruppens Jour och familjehem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Umgängen

Barnets ursprungliga familj utgör ofta en stor och viktig del av barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med sina närstående kan ge en kontinuitet i barnets situation.

Utredning 0-17 HvB

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer.

Utredning i jourhem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Utredning på hemmaplan

Vi erbjuder flexibla utredningar i familjens hemmiljö. Deltagruppens utredningsteam erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal