Familjerådgivning Järfälla

Deltagruppen har avtal med Järfälla kommun när det gäller familjerådgivning. Detta innebär att avgiften är subventionerad för dig som är skriven i Järfälla.

För dig som bor i Järfälla

Familjerådgivningen är subventionerad för dig i Järfälla kommun.

Deltagruppen tillhandahåller specialister inom familjerådgivning och terapi. Våra välutbildade familjerådgivare kan snabbt erbjuda er tider dagtid, men även på kvällar och helger. Vi vill att ni ska känna er trygga under familjerådgivningen och därför genomför vi våra möten i trevliga lokaler i  City Norrmalm (Markvardsgatan 5) samt nära Södermalm (Hästholmsvägen 32). Lokalerna ligger i anslutning till kommunikationer med goda parkeringsmöjligheter. 

Våra specialister inom familjerådgivning arbetar med metoder som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Tillsammans med er lägger vi upp samtalen efter era önskemål och vi är väldigt noga med återkoppling. Som ett resultat blir samtalen så effektiva så möjligt.

Deltagruppen har avtal med Järfälla kommun, vilket innebär att avgiften är subventionerad. I Järfälla gäller egenavgift 284 kronor per besök. För att boka tid, kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

Deltagruppens familjerådgivare

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Beatrice Nellbrandt

LEG. PSYKOTERAPEUT

Jag är legitimerad psykoterapeut, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och auktoriserad socionom.

Särskilt specialiserad är jag på anknytningsbaserade par- och föräldrasamtal. Som familjerådgivare använder jag mig av 25-års arbetslivserfarenhet inom familjeinriktade verksamheter som kommunal individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomspsykiatri samt primärvårdens psykosociala vård för vuxna och barn.

Jag har utifrån detta fördjupad kunskap om utvecklingspsykologi, neuropsykiatriska svårigheter, psykisk ohälsa och relationskonflikter.

Martin Krook

SOCIONOM & TERAPEUT

Jag är Socionom och har en grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning mot barn och ungdomar. Min legitimationsgrundande utbildning är pågående med inriktning KBT och Schematerapi.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt föräldrar med barn med särskilda behov. Jag har en lång ledar- chefserfarenhet på olika nivåer.

Som familjerådgivare är jag van vid att arbeta med par som upplever sig ha svårigheter med kommunikation, respekt, intimitet, barnuppfostran och acceptans. Jag har arbetar med paren för att ge verktyg till  långvarig förändring.

Jag tar emot individuella psykoterapier till rabatterat pris under min utbildning

Carolin Clemente

SOCIONOM & TERAPEUT

Jag är socionom och har en grundläggande utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Under flera år har jag arbetat med familjer, både i enskilda och gemensamma samtal inom öppenvård, socialtjänst och har lett både barn- och föräldragrupper inom familjer med missbruksproblematik. Dessutom arbetar jag även för Svenska Handbollförbundet med frågor som rör våld och övergrepp inom idrotten. Bland annat genom handledning och föreläsning. Förutom svenska talar jag även engelska, finska och spanska. Jag har fördjupad kunskap inom ångestproblematik, våld i nära relation, övergrepp och trauma.

Jag bedriver psykoterapi både individuellt, i par och med hela familjen, under handledning av legitimerad psykoterapeut.

Eva Marie Sundberg

LEG. PSYKOTERAPEUT

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och auktoriserad familjerådgivare med sexologisk vidareutbildning. Vidare är jag utbildad psykoterapilärare och handledare och har kompletterande KBT-utbildning.

Jag har arbetat som familjerådgivare och familjeterapeut under hela mitt yrkesliv och  har lång erfarenhet av att möta par, familjer och enskilda i livets olika faser och av frågor som rör de nära relationerna. Jag har spetskompetens på det sexologiska området och kring föräldraskap och barn- och ungdomspsykologiska aspekter.

Nicklas Lakso

LEG. PSYKOTERAPEUT

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, handledare och lärare i psykoterapi, KBT. Jag har HBTQ-certifiering från region Stockholm. 

Jag har tidigare jobbat med alla åldersgrupper inom bland annat vuxenpsykiatri, BUP, primärvård, på institutioner och i socialtjänsten och är utöver ovannämnda utbildningar även utbildad i bland annat schematerapi, familj- och nätverksarbete, psykodynamisk terapi, systemisk terapi, motiverande samtal, affektiv psykoterapi, mentaliseringsbaserad terapi, föräldrastödsprogram, anhörigarbete, sorgearbete osv.

Jag jobbar i dagsläget med familjerådgivning, parterapi, enskilda terapier och utbildningsterapier för studerande på psykykoterapiutbildningar på såväl grundläggande som avancerad nivå. Jag håller utbildningar i bland annat KBT, ACT, Deliberate practice (målmedveten träning). 

Anders Wächter

LEG. PSYKOTERAPEUT

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och  handledar/lärar utbildad i psykoterapi.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn, unga, familjer och par i socialtjänst, barnpsykiatri och familjerådgivning.

Jag har under mitt långa yrkesliv med människor skaffat mig en fördjupad kunskap om anknytning, neuropsykiatriska diagnoser och mentalisering samt att möta par och familjer i olika situationer och påfrestningar på de nära relationerna. 

Frida Johansson

SOCIONOM & TERAPEUT

Jag är socionom och har en grundläggande utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Vidare har jag en påbyggnadsutbildning inom familjesamtal och nätverksarbete. Jag har också en grundutbildning i EFT – emotionell fokuserad terapi för par. Jag har mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga och deras föräldrar både inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har fördjupad kunskap inom psykisk ohälsa, relationskonflikter, sexuella problem samt neuropsykiatriska svårigheter. 

Jag har fördjupad kunskap inom psykisk ohälsa, relationskonflikter, sexuella problem samt neuropsykiatriska svårigheter.

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Deltagruppens psykoterapimottagning

Deltagruppen erbjuder följande tjänster via vår psykoterapimottagning

Familjerådgivning

Familjerådgivningen är subventionerad för dig som är skriven i någon av våra avtalskommuner

Parterapi

Våra specialister inom parterapi arbetar med metoder som bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

Individuell psykoterapi

Deltagruppens terapeuter behandlar depressioner, oro, ångest, trauma, livskriser eller om du upplever svårigheter i dina relationer.

Neuropsykiatriska utredningar

Deltagruppen erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna.

Företagstjänster

Vi har kompetens att hjälpa såväl det lilla företaget med få anställda, som större företag, med psykosociala tjänster som krisstöd vid allvarligare händelser.

Ledarskapscoaching

Behöver du som chef eller din ledningsgrupp stöd som kan hjälpa er med förändringsarbete har vi personal med lång erfarenhet.

Handledning

Våra utredare och behandlare är högutbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med familjer med stort behov av stöd.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Markvardsgatan 5, 11353 Stockholm

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal