Umgängen

Barnets ursprungliga familj utgör ofta en stor och viktig del av barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med sina närstående kan bland annat ge en kontinuitet i barnets situation och tillgång till identitet och ursprung.

Umgängen

Barnets ursprungliga familj utgör ofta en stor och viktig del av barnets liv.

Att barnet får behålla kontakten med sina närstående kan bland annat ge en kontinuitet i barnets situation och tillgång till identitet och ursprung. Det kan även göra själva placeringen mer stabil. Syftet med umgängesstödet är att bidra till normalisering av umgänget mellan barn och förälder. Men arbetet med bedömningar av umgänget går inte att standardisera. Varje barns och familjs situation är unik. Deltagruppen utför flexibla umgängesuppdrag över hela Sverige för våra uppdragsgivare, utifrån varje enskilt barns unika behov.

Vår personal har lång utbildning och erfarenhet av umgängen

Vi erbjuder kvalificerad personal som har lång utbildning och erfarenhet av umgängen, samspel, anknytning och att hantera barn, föräldrar och familjehem när det kommer till placerade barn som ska träffa sina biologiska föräldrar för umgänge eller inför hemflytt. Vi erbjuder även stöd vid umgängen i vårdnadskonfliktsärenden, eller där det finns oro för en förälders föräldraförmåga kring till exempel våld, sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och missbruk.

Vi kan kombinera uppdragen med familjebehandling och samspelsstöd

Vi har även möjlighet att kombinera uppdragen med familjebehandling och samspelsstöd för att på så sätt stärka anknytningen och föräldraförmågan hos de biologiska föräldrarna eller de omsorgspersoner uppdraget gäller. Vid behov kan vi på uppdrag även hålla i större nätverksmöten. Deltagruppen har stor kultur- och språkkompetens och har möjlighet att göra mycket bra matchningar till varje uppdrag. Deltagruppen kan erbjuda hög flexibilitet i uppdragen. Vi kan starta med kort varsel, vi utför uppdrag i hela Sverige och vi kan vid behov övernatta där umgänget ska ske. Vi genomför umgängen i klienters hem om så är önskvärt. Vi lämnar alltid strukturerade rapporter utifrån BBIC och anpassade efter uppdragsgivarens önskemål.

Kontakt och förfrågningar

Växel/Akut: 08- 603 35 00
Email: info@deltagruppen.se
Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 070-0280940
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.se

Umgängen i våra lägenheter

Vi har även möjlighet att genomföra umgängen i någon av våra HvB- Lägenheter. Där har vi möjlighet att genomföra umgängen i en hemlik och trygg miljö och med bemanning dygnet runt.

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Familjeenhetens verksamhet

Deltagruppen erbjuder följande tjänster särskilt anpassade för familjer

Deltagruppens Familjebehandling

Deltagruppens familjebehandlare erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i alla ärenden som rör barn och familjer.

Familjepedagogiska insatser

Deltagruppens familjepedagoger arbetar stödjande med praktisk pedagogik, oftast i klientens hem. Familjepedagogerna utför även stöttande samtal med familjen.

Deltagruppens Jour och familjehem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Umgängen

Barnets ursprungliga familj utgör ofta en stor och viktig del av barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med sina närstående kan ge en kontinuitet i barnets situation.

Utredning 0-17 HvB

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer.

Utredning i jourhem

Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer.

Utredning på hemmaplan

Vi erbjuder flexibla utredningar i familjens hemmiljö. Deltagruppens utredningsteam erbjuder socialtjänsten ett kompetent, erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal