Kontaktperson för vuxna

Deltagruppen erbjuder kontaktpersoner till vuxna som är i behov av stöd från en annan
vuxen. Det kan vara en individ i utanförskap, med psykosocial problematik eller en individ
med social- samt neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

Stöd för vuxna

Vi erbjuder ett socialt stöd

Våra kontaktpersoner finns där som ett stöd och kan hjälpa individen att hitta  meningsfulla aktiviteter eller vara där som ett socialt stöd. Vi följer målen i uppdraget
och utformar planeringen efter de behov som finns.

Kontaktpersonerna kan finnas där som stöd för visa en positiv vägledningen när det finns en risk för kriminalitet, 
missbruk eller ett socialt nedbrytande beteende. Kontaktpersonerna kan även vara behjälpa för klienten att hitta föreningar, praktikplats eller en meningsfull hobby.

Utbildning, kompetens och erfarenheter

Våra kontaktpersoner har relevant utbildning för rollen, lång erfarenhet av arbete med människor och är flexibla i sitt arbete. Våra kontaktpersoner kan jobba alla tider på dygnet samt helger och storhelger om behovet finns.

En noga utförd matchning av kontaktperson utförs av enhetschef vid varje nytt uppdrag. Vi har kontaktpersoner med  spetskompetens inom missbruk, gängkriminalitet, hedersproblematik samt NPF. Våra kontaktpersoner har bred språkkompetens. Några av de språk som talas inom arbetsgruppen utöver svenska och engelska är; arabiska, tigrinja, amarinia, urdu, spanska, ryska, kurdiska, persiska, somaliska, wolof och Dari.

Vi erbjuder även specialinsatser där vi skräddarsyr lösningar som passar individen på bästa möjliga sätt.

Kontakt och förfrågningar:
Växel: 08-603 35 00
E-post: info@deltagruppen.se
Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 070-0280940
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.se

Om Deltagruppen

Vill ni veta mer om vår verksamhet och vår personal, läs mer om oss

Aktuellt från Deltagruppen

Vi finns här och kan erbjuda insatser så som familjepedagogiska insatser, familjebehandling, kvalificerade kontaktpersoner och intensivutredningar.

Fakta om företaget

Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Kvalitet

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Metoder

Urval av metod sker alltid i samråd med familjen/ungdomen och socialtjänst.

Personal

Alla anställa inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.

Sekretesspolicy

Läs mer om hur Deltagruppen hanterar och behandlar personuppgifter och annan känslig information.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal