Jourhem

Vi erbjuder alltid eftervårdsarbete i familjernas hem eller i ett Jour- eller familjehem.

Deltagruppens jour- och familjehem

Vi erbjuder alltid eftervårdsarbete i familjernas hem eller i ett Jour- eller familjehem.

Alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. Förutsättningarna för barn kan dock se olika ut. Detta kan leda till att en del barn kan behöva ett nytt hem under en del av eller under hela sin uppväxt. Deltagruppens jour-och familjehem har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som av olika anledningar hamnat i utsatta situationer. Vi strävar efter att varje barn i en ny familj ska känna sig trygga, bekräftade och delaktiga. Våra jour-och familjehem har olika bakgrunder och ursprung. De barn och ungdomar som vi tar emot kommer ofta från familjer med komplexa svårigheter och med stora behov av olika art. Vi lägger därför stor vikt på att utreda och utbilda våra jour-och familjehem noggrant. Vi utför kvalitativa insatser med en bred flexibilitet samtidigt som vi självklart alltid ser till barnets bästa. Vi har ett individbaserat synsätt vilket innebär att vi ser på varje uppdrag som unikt och utför en noga matchning av lämpligt individanpassat jour-eller familjehem för barnet eller den unga utifrån dennes förutsättningar och behov.

Professionellt stöd med den vardagliga miljön i familjehemmet

Kombinationen av professionellt stöd tillsammans med den vardagliga miljön i jour- eller familjehemmet skapar förutsättningar för barnet att känna trygghet och få möjligheten att utvecklas i sin takt med rätt skydd och stöd omkring sig. Konsulenterna handleder jour- och familjehemmen i deras uppdrag kontinuerligt under pågående placering.

Våra jourhem står redo att ta emot barn och familjer som befinner sig i ett akut läge, där en placering måste ske omgående eller skyndsamt. Vi erbjuder även kraftigt förstärkta familjehem där de barn som är placerade har ett större behov av vård och omsorg. I dessa hem finns alltid minst en vuxen hemma under dagtid.

Vi vill till högsta mån undvika omplacering av barnet och familjen för att undvika för många avbrott, därav erbjuder vi även förstärkning inom våra traditionella familjehem vid behov då en akut insats krävs inom familjen. Detta kan vara i form av familjehandling, utredning, extra akut personal, psykolog etc.

Kompetens och erfarenheter i våra jour- och familjehem

Den kompetens och erfarenhet som jour- eller familjehemmet besitter är otroligt viktig, därför sker ett noggrant urval vid rekrytering av nya familjer. Familjens förmåga att ta emot stöd och vägledning samt förmågan till anknytning och mentalisering står i fokus vid vår bedömning. Samtliga jour och familjehem är utredda enligt nya Kälvestensmetoden.

Alla våra jour-och familjehem får ett tätt och nära stöd av våra konsulenter som är socionomer med relevanta vidareutbildningar inom området. Samtliga konsulenter är väl bekanta med BBIC. Alla våra jour-och familjehemskonsulter är utbildade inom Socialstyrelsens modell ”Ett hem att växa i” och utbildar därmed våra jour och familjehem efter samma modell. Deltagruppen arbetar alltid utifrån Signs of Safety. Vi erbjuder extern handledning till alla jour- och familjehem, och kompetensförsörjning.

Vi som arbetar med akut utredning/behandling HvB

Ann har arbetat med intensivutredningar och hemmaplansbaserade utredningar sedan 1994, mestadels inom det kommunala bolaget AB Vårljus.

Ann Åberg

SOCIONOM

Hon har stor erfarenhet av att arbeta i komplexa ärenden och har hög spädbarnskompetens. Ann är utbildad i Care-Index, en metod i att bedöma små barns anknytning. Ann är även utbildad KIBB behandlare och har hög kompetens i att arbeta med familjer där det förekommer/ misstänks förekomma våld.

Akut/Specialinsatser

Deltagruppen erbjuder följande tjänster när läget är akut eller under särskilda omständigheter

HvB

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer, dygnet runt. 

Jourhem

Våra jourhem står redo att ta emot barn och familjer som befinner sig i ett akut läge, där en placering måste ske omgående eller skyndsamt.

Öppenvård

Våra utredare och behandlare är högutbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med familjer med stort behov av stöd.

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

Nyheter från Deltagruppen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet