Särskilt kvalificerade kontaktpersoner

Deltagruppens kontaktpersoner arbetar med barn och ungdomar med psykosocial problematik så som självskadebeteende, nedstämdhet, och social isolering (till exempel hemmasittare) samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Särskilt kvalificerade kontaktpersoner

Deltagruppens kontaktpersoner arbetar med barn och ungdomar med psykosocial problematik så som självskadebeteende, nedstämdhet, och social isolering (till exempel hemmasittare) samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Målgruppen kan även vara barn och unga som befinner sig i en riskzon, eller är på väg att falla in i en riskzon. Detta kan vara på grund av risk för missbruk, kriminalitet.

Riskfaktorer i familj eller närmiljön kan också vara en anledning till att ungdomen behöver hjälp av en kontaktperson som motiverar, stöttar och finns som ett stöd eller mentor i vardagen.

Vi hjälper bland annat ungdomarna att hitta praktikplatser och arbete

Vi har även kontaktpersoner som arbetar effektivt med att tillsammans med ungdomarna hitta praktikplatser samt jobb. Kontaktpersonerna har ett brett kontaktnät med etablerade kontakter inom olika arbetsområden så som bilverkstad, café, kiosk, städfirmor, eventbolag m.m.

Utbildning, kompetens och erfarenheter

Våra kontaktpersoner har relevant utbildning för rollen, lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och flexibla i sitt arbete. Våra kontaktpersoner kan jobba alla tider på dygnet samt helger och storhelger om behovet finns. En noga utförd matchning av kontaktperson utförs av enhetschef vid varje nytt uppdrag.

Vi har kontaktpersoner med spetskompetens inom missbruk, gängkriminalitet, hedersproblematik samt NPF. Våra kontaktpersoner har bred språkkompetens. Några av de språk som talas inom arbetsgruppen utöver svenska och engelska är; arabiska, tigrinja, amarinia, urdu, spanska, ryska, kurdiska, persiska, somaliska, wolof och Dari.

Våra kontaktpersoner har erfarenhet av att arbeta med familjebehandlare, psykologer och familjepedagoger då vi ofta får uppdrag där fler insatser är efterfrågade. Vi erbjuder även specialinsatser där vi skräddarsyr lösningar som passar barnet/ungdomen på bästa möjliga sätt.

Kontakt och förfrågningar

Växel/Akut: 08- 603 35 00
Email: info@deltagruppen.se
Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 070-0280940
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.se

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Barn och ungdom

Deltagruppen erbjuder följande tjänster speciellt anpassade för barn och ungdomar

HvB för barn & ungdom

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer, dygnet runt. 

Stödboende & Träningslägenheter

Till varje träningslägenhet erbjuds varje person en kvalificerad kontaktperson som stöttar och vägleder individen utefter det behov som individen har,

Särskilt kvalificerade kontaktpersoner

Deltagruppens kontaktpersoner arbetar med barn och ungdomar med psykosocial problematik så som självskadebeteende, nedstämdhet, och social isolering.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal