Avhopparverksamhet

Deltagruppen erbjuder stöd till unga vuxna som lever i en riskfylld miljö och vill lämna den kriminella livsstilen men inte vet hur de ska gå till väga.

Avhopparverksamhet hos Deltagruppen

Vi erbjuder ett stöd

Deltagruppen erbjuder stöd till unga vuxna som lever i en riskfylld miljö och vill lämna den kriminella livsstilen men inte vet hur de ska gå till väga. Vi arbetar motiverande och alliansskapande för att förebygga och minska att ungdomar och unga vuxna i riskzon återfaller i brott. Vi erbjuder lägenheter med stöd av kontaktperson i den omfattning som den unga är i behov av. Vi erbjuder även omfattande KP stöd och dygnet runt jour.

Våra metoder för avhoppare

Verksamheten arbetar motiverande och med olika metoder så som ”ett nytt vägval” och ”kriminalitet som livsstil”. Vi arbetar utifrån ESL och följer regelbundet upp klientens utveckling. Kontaktpersonen arbetar aktivt tillsammans med den som vill lämna den destruktiva livsstilen att hitta en bra sysselsättning som är givande och motiverande. Vi utför urinprov och har även tillgång till terapeuter för behandlingsarbete och legitimerade psykoterapeuter.

Deltagruppen erbjuder även skyddsplaceringar för dessa ungdomar och unga vuxna som är i behov av skydd på annan ort i form av jour och familjehem.

Kontakt och förfrågningar:
Växel: 08-603 35 00
E-post: info@deltagruppen.se

Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 070-0280940 
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.se

Om Deltagruppen

Vill ni veta mer om vår verksamhet och vår personal, läs mer om oss

Aktuellt från Deltagruppen

Vi finns här och kan erbjuda insatser så som familjepedagogiska insatser, familjebehandling, kvalificerade kontaktpersoner och intensivutredningar.

Fakta om företaget

Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Kvalitet

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Metoder

Urval av metod sker alltid i samråd med familjen/ungdomen och socialtjänst.

Personal

Alla anställa inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.

Sekretesspolicy

Läs mer om hur Deltagruppen hanterar och behandlar personuppgifter och annan känslig information.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal