Öppenvård

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer.

Öppenvård

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer, dygnet runt.

Insatserna sker i lägenheter vilket minimerar risker det innebär att vistas med andra klienter. Vi har en beredskap att ta emot placeringar dygnet runt. Våra utredningstider är individuella men är vanligtvis mellan 8-12 veckor. Vi har även möjlighet att göra neuropsykiatriska utredningar där vi kan påbörja en utredning inom tre veckor.

Våra utredare och behandlare är högutbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med familjer med stort behov av stöd. Vi anpassar personaltätheten efter behov och har vaken natt i de fall det behövs.

Vi arbetar efter Signs of safety och genomför all dokumentation enligt BBIC. Vi kan vid behov göra säkerhetsplaneringar enligt Signs of Safety, eller genomföra triangulerande samtal enligt Haldor Övereide. Vid behov använder vi av CARE- index, som bedömer spädbarns anknytning. Vi erbjuder alltid eftervårdsarbete i familjernas hem eller i ett Jour- eller familjehem. Vi kan även fortsätta utredningen i hemmet utifall oron minskar. Vi tar emot akut och tar även emot skyddsplaceringar. Vi är utbildade att utreda enligt FREDA-modellen.

Kontakt och förfrågningar

Växel/Akut: 08- 603 35 00
Email: info@deltagruppen.se
Enhetschef: Daniel Tahiri
Telefon: 070-0280940
E-post: daniel.tahiri@deltagruppen.se

Vi som arbetar med akut öppenvård

Ann har arbetat med intensivutredningar och hemmaplansbaserade utredningar sedan 1994, mestadels inom det kommunala bolaget AB Vårljus.

Ann Åberg

SOCIONOM

Ann har stor erfarenhet av att arbeta i komplexa ärenden och har hög spädbarnskompetens. Ann är utbildad i Care-Index, en metod i att bedöma små barns anknytning. Ann är även utbildad KIBB behandlare och har hög kompetens i att arbeta med familjer där det förekommer/ misstänks förekomma våld.

Om Deltagruppen

Deltagruppen är företaget som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Akut/Specialinsatser

Deltagruppen erbjuder följande tjänster när läget är akut eller under särskilda omständigheter

HvB

Vi tar emot familjer med barn 0-12 år eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer, dygnet runt. 

Jourhem

Våra jourhem står redo att ta emot barn och familjer som befinner sig i ett akut läge, där en placering måste ske omgående eller skyndsamt.

Öppenvård

Våra utredare och behandlare är högutbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med familjer med stort behov av stöd.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal