Personal

Alla anställa inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.

"Deltagruppen, sprunget ur Vårljus"

Vi har hög kulturell kompetens och pratar många olika språk.

 Alla anställa inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer. Familjebehandlarna och utredarna är socionomer, beteendevetare eller socialpedagoger. Våra Särskilt kvalificerade kontaktpersoner är behandlingsassistenter eller beteendevetare. Vi har hög kulturell kompetens och pratar många olika språk.

Alla har mångårig erfarenhet av att arbeta med familjebehandling, individuellt behandlingsarbete samt utredningsarbete.

I arbetsgruppen finns vidareutbildningar i FFT – Funktionell Familjeterapi, Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1), nätverksarbete, gestaltterapi, lösningsfokuserat behandlingsarbete, KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid risk för barnmisshandel), säkerhetsplanering enligt Signs of Safety, CARE-index, MIM/Theraplay, Samtal med barn som utsatts för våld, Centris – Barn i konflikt, triangulerande samtal med barn enligt Övreeides metod. En medarbetare är psykolog, och ett flertal medarbetare är socionomer och leg. psykoterapeut med steg 1 och steg 2-utbildning. Vi har en hög kultur och språkkompetens i arbetsgruppen. Vi har personal som talar spanska, katalanska, tyska, finska, arabiska, Farsi, Dari och Tigrinja.

Att samarbeta med oss är enkelt. Vi är pålitliga, flexibla och kända för att vara kompetenta. Vi har hög tillgänglighet och flexibilitet. Vi håller en hög transparens gentemot våra familjer. Det skall vara tydligt vad vi gör och för vem. Vi finns där för familjer och socialtjänster och bidrar med hopp i komplexa situationer.

För oss är personalen viktiga. De är en förutsättning för att vi ska hålla våra kvalitetsmål. Vi satsar därför mycket på vidareutbildning, handledning och kompetensutveckling. Vi har generös friskvårdsersättning och har ett omfattande ledarskapsprogram för chefer inom bolaget. Vi är självklart kollektivavtalsanslutna.

Nyckelpersoner

Martin Krook

VD, ÄGARE

Martin har arbetat i Vårljus sedan 2004. Han har arbetat som behandlare, samordnare, Enhetschef samt Verksamhetschef för Barn och ungdom. Han har även erfarenhet av socialtjänst, kriminalvård, missbrukarvård och försäljning. Martin är Socionom, har en grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg-1) samt är utbildad på IHM. Han har mångårig chefserfarenhet, även av att leda andra chefer.

Daniel Tahiri

ENHETSCHEF, VICE VD, ÄGARE

Daniel har en mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar, som chef och arbete med hedersproblematik. Daniel kommer närmast från Vårljus där han var en mycket uppskattad Boendechef. 

Daniel pratar flytande kurdiska, turkiska, Farsi och Dari. Förutom detta sköter han varsamt om våra blommor på kontoret.

Om Deltagruppen

Vill ni veta mer om vår verksamhet och vår personal, läs mer om oss

Aktuellt från Deltagruppen

Vi finns här och kan erbjuda insatser så som familjepedagogiska insatser, familjebehandling, kvalificerade kontaktpersoner och intensivutredningar.

Fakta om företaget

Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitet, flexibilitet, snabbhet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum.

Kvalitet

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Metoder

Urval av metod sker alltid i samråd med familjen/ungdomen och socialtjänst.

Personal

Alla anställa inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.

Sekretesspolicy

Läs mer om hur Deltagruppen hanterar och behandlar personuppgifter och annan känslig information.

Prenumerera på våra nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om vår verksamhet

Kontakta Deltagruppen

Fyll i dina uppgifter och ställ din fråga i formuläret nedan

Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-603 35 00

Våra samarbetspartners

Vi har avtal och samarbetar med följande kommuner när det gäller våra verksamhetsområden

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal

Deltagruppens verksamhet

Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens perspektiv i centrum. Vi erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Vi är verksamma inom fyra huvudområden enligt nedan.

Aktuellt från Deltagruppen

Läs de senaste nyheterna från Deltagruppen och följ oss i sociala medier

Deltagruppen - Kvalitativa insatser för barn, unga och deras familjer

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

”Alla anställda inom Deltagruppen har adekvata utbildningar och mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.”

Våra medarbetare och vår personal